Жалпы ақпарат: Басқарма Төрағасы басқа заңды тұлғаның басқарма басшысы лауазымын атқармайды.
Басқарма мүшелері «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ-ның, үлестес компаниялардың және оның бәсекелестерінің/өнім берушілердің акцияларына иелік етпейді.
Басқарма мүшелері арасындағы өкілеттік салалары мен жауапкершілік «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектелген.